Potage tomate fenouil +- 300 ml.

3,00

Tomates 42,50%, eau 31,9%, fenouil 12,5%, oignons 12,5%, ail 0,55%